CALLIOPE EVENT PLANNING S.R.L.

Sediu social: ALEEA POIANA CERNEI NR. 1, CAMERA 1, BL. Z4, ET. 6, AP. 42, SECTOR 6, BUCUREȘTI

Site-ul nostru https://calliopeplanner.ro este administrat de

CIF: 39224445

Nr. înmatriculare: J40/5469/2018

EUID: ROONRC.J40/5469/2018

Începând cu 25 mai 2018 se aplică în domeniul protecției datelor în întreaga Europă prevederile unitare ale Regulamentului General privind Protecția Datelor UE (GDPR). În următoarele informații privind protecția datelor vă informăm cu privire la prelucrarea de către CALLIOPE EVENT PLANNING S.R.L. a datelor cu caracter personal în conformitate cu RGPD și a legislației aplicabile în domeniul protecției datelor.

Stocare

Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE).

Datele dumneavoastră sunt transmise în cadrul companiei CALLIOPE EVENT PLANNING S.R.L, reprezentată prin administratorii legli. 

Nu transmitem, nu vindem și nu cedăm terților datele dumneavoastră în scopuri de marketing.

Datele transmise unor terțe persoane sunt utilizate doar pentru a vă oferi serviciile noastre.

Terța persoana – este o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau alt organ in afara persoanei vizate, operator, prelucrator si persoane care, sub autoritatea directa a operatorului sau a prelucratorului, sunt autorizate sa prelucreze date personale.

Prelucrarea – efectuarea a oricărei operațiuni sau set de operațiuni asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea (prin transmitere, difuzare sau punere la dispoziție în alt mod), alinierea sau combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Consimțământ – consimțământul persoanei vizate este orice indicație dată în mod liber, specifică, informată și clară pe care persoana vizată o oferă printr-o declarație sau printr-o acțiune afirmativă clară, semnificând acordul pentru prelucrarea datelor sale personale.

Restricția prelucrării – se referă la marcarea datelor personale prelucrate cu scopul de a limita prelucrarea lor în viitor.

Dreptul de acces al persoanei vizate. În vederea exercitării dreptului de acces, persoana vizată poate oricând să contacteze CALLIOPE EVENT PLANNING S.R.L. cu o solicitare în acest sens prin care să obțină un raport al datelor cu caracter personal.

Dreptul de rectificare. Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal atunci când acestea sunt incorecte sau au suferit anumite modificări sau necesită a fi completate.

Dreptul la ștergere. Fiecare persoană vizată are dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal după cum urmează: i) atunci când datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, îipersoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, iiipersoană vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament și nu există temeiuri legale pentru prelucrare, sau persoană vizată obiectează la prelucrare în conformitate cu articolul 21(2) din Regulament, iv) datele cu caracter personal au fost procesate în mod illegal sau o dispoziție legală în vigoare impune ștergerea acestora.

Dreptul la restricționarea prelucrării. Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține restricționarea prelucrării, acolo unde unul dintre următoarele cazuri se aplică: i) acuratețea datelor personale este contestată de persoană vizatăîi) prelucrarea este ilegală și persoană vizată se opune ștergerii datelor personale, dar cere în loc restricționarea utilizării lor, iii) CALLIOPE EVENT PLANNING S.R.L., nu mai are nevoie de datele personale cu scopul de a le prelucra, dar ele sunt cerute de persoană vizată pentru unitate, în vederea exercitării unor drepturi, iv) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21(1) din Regulament până la verificarea dacă temeiurile legitime ale CALLIOPE EVENT PLANNING S.R.L. prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor. Fiecare persoană vizată are dreptul  solicite transferarea datelor cu caracter personal către o terță persoană sau către însăși persoana vizată.

Dreptul la opoziție. Fiecare persoană vizată are dreptul de a se opune oricânddin motive care au legătură cu situația  particulară, la prelucrarea datelor personale care îl/o vizează, fapt care se bazează pe punctele (e) și (f) din Articolul 6(1) din Regulament. Această se aplică și creării de profiluri. CALLIOPE EVENT PLANNING S.R.L., nu va mai prelucra date personale în eventualitatea unei opozițiidecât dacă putem demonstra temeiuri convingătoare și legitime pentru prelucrare, care suprascriu interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate, sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale. 

Luarea deciziilor individualeinclusiv crearea de profiluri. Fiecare persoană vizată are dreptul  nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice cu privire la aceasta sau în mod similar o afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia nu se bazează pe acordul explicit al persoanei vizate. CALLIOPE EVENT PLANNING S.R.L. va implementa măsuri de susținere adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime,.

Dreptul de a retrage consimțământul. Fiecare persoană vizată are dreptul și retragă consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.

Dreptul de a formula o plângere autorității de supraveghere. In cazul în care persoana vizată apreciază  drepturile sale legitime în legătură cu operațiunile de prelucrare a datelor personale au fost încălcateaceastă se poate adresa cu o plângere în acest sens Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Anspdcd), cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, BucureștiRomânia.

Dacă doriți  va exercitati drepturile sau  ne transmiteți o notificare / cerere va rugăm  ne contactați la datele de contact indicate în prezența Politică sau la sectiunea CONTACT. CALLIOPE EVENT PLANNING S.R.L. va răspunde în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile. Pentru orice întârzieri vă vom anunță și vă vom oferi motivele justificate ale întârzierii.

Dreptul de a vă opune marketingului direct – aveți dreptul să vă opuneți marketingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de marketing direct.

Temeiul juridic pentru prelucrare

Art. 6 (1) lit. din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și în concordanță cu reglementările de protecție a datelor specifice, servește  baza juridică pentru prelucrarea operațiunilor pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoană vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu.

Protejarea datelor cu caracter personal. În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici, proceduri, securitate etc.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal precum și pentru a asigura cadrul necesar prelucrării acestora.